Observera att det inte finns någon särskild sammankallande för dessa grupper utan välj någon i listan om du behöver hjälp med något.
Om någon grupp vill ha en sammankallande person, kontakta styrelsen.

Trädgårdsgrupp

Sköta om och utveckla vår skolträdgård

Linda Nedergård    070-624 52 64
Åsa Isaksson    450 05, 073-823 63 63
Marie Lundström    0914-10938, 070-234 25 93
Marie Kågström    073-837 57 22
Annica Johansson    073-847 47 20
Anna-Karin Ågren    070-551 66 53
Anna Nordlund    0730-65 54 62

Aktivitetsgrupp

Ta initiativ och ordna roliga aktiviteter för elever och/eller föräldrar

Carl-Johan Waller    070-609 33 09
Mikael Granberg    076-835 08 28
Katia Azzopardi    070-340 93 14
Iwona Lewandowska 076-76 740 53 12

Bak-/fikagruppgrupp

Baka inför div. sammankomster

Anna-Maria Larsson    070-553 93 14
Emma Anklew        0730-64 79 71
Emma Johansson    070-360 92 71
Linda Olsson        070-235 33 90
Madelen Lindberg    070-538 51 54
Angela Hägglund    072-212 91 18
Santaree Boström    070-272 94 33
Brittah Sandnesaunet    070-66 77 468
Anna Hof        070-358 80 59
Lina Lundgren 070-314 83 71
Lisa Andersson    070-587 62 57

 

Fixagrupp

Laga, bygga, måla, sy mm

Carl-Johan Waller    070-609 33 09
Mikael Granberg     076-835 08 28
Richard Larsson    42121
Ivan Anklew        073-530 38 74
Ronnie Nilsson    070-352 39 39
Jörgen Lindberg    0768-39 72 60
Ulf Aspbäck         070-377 24 34
Anna Nordlund    0730-65 54 62    
Sven Schneider     0730-29 46 16
Sabrina Holtkamp    072-218 87 25
Josefin Wahlberg    0730-61 45 29
Kristoffer Malm 070-389 95 68
Oskar Lind 073-901 60 91
Phil Royal 070-255 65 05
Kim Backman 070-538 24 32
Elin Backman 070-271 76 68
Pär Särnblad 070-33 66 114
Marie Särnblad 070- 572 65 14
Daniel Karlsson 070-77 33 541