Skolan följer löpande utvecklingen av Corona och kommer att följa de riktlinjer som
ställs upp av myndigheter, samt rekommendationer från vården.

Finns det några elever som vistats i riskområden för smitta är vi tacksamma om det meddelas till
oss. Huvudreglen är att barn ska vara i skolan om de inte uppvisar symptom på sjukdom. En bedömning
av eventuell karantän eller andra åtgärder görs i första hand av sjukvården.

Förutsättningarna kan ändras över tid och vi kommer att hålla hemsidan uppdaterad med information.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Håll er uppdaterade, var källkritiska.
Undvik att sprida rykten.

Mer information finns här:

https://www.krisinformation.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/
https://www.skelleftea.se/covid19?refid=33602
https://www.regionvasterbotten.se/