Bodbysunds Miljöskola är en fristående skola som startade hösten 1997.
Skolan ligger mycket vackert belägen i byn Bodbysund, ca 3,5 mil från Skellefteå.
Skolan drivs av två föreningar. Den Ideella föreningen har hand om drift och underhåll och den Ekonomiska föreningen handhar frågor om de anställda på skolan och dess elever. Den Ekonomiska föreningens medlemmar och styrelse består av elevernas föräldrar.
På skolan går 53 elever från förskoleklass till skolår 6. Eleverna är indelade i tre klasser: F-1, 2-3 och 4-5-6.

När skolan startade hösten 1997 hade Bodbysund utsetts till årets miljöby och olika projekt bedrevs i bygden. Föräldrarna ville därför att också deras skola skulle ha en miljöprofil.
Tack vare skolans fina läge har vi nära till naturen och både skog, ängar, sjö och älv finns runt knuten.
Det tar vi tillvara på i den dagliga verksamheten.
Vi vill väcka ett genuint intresse för miljö och natur hos eleverna och i vårt miljöarbete ingår även sopsortering, kompostering och kretsloppstänkande.

Till våren fylls vårt växthus med både blommor och grönsaker som eleverna planterat. I miljöarbetet värnar vi både om vår inom- och utomhusmiljö och i trädgårdsgruppen ser föräldrar med gröna fingrar till att vår härliga rabatt blommar vackert och att vi till hösten bland annat kan skörda goda äpplen.

Anställda lärare och rektor har det pedagogiska ansvaret. Undervisning sker enligt nationell läroplan, det är dvs en "vanlig" skola med den lilla skolans fördelar.

Skolan tar inte ut några terminsavgifter. Den enda kostnaden är insats och årlig medlemsavgift om vardera 100:-/familj. Skolskjuts erbjuds till elever inom skolans gamla upptagningsområde enligt samma regler som kommunen. I överenskommelse med skolans personal erbjuds även skolskjuts till elever i Burträsk.

På skolan finns också ett elevråd som består av representanter från varje klass. De har bl a till uppgift att värna om god miljö och god trivsel och kamratanda på skolan. Socialt och emotionellt arbete är något vi lägger stor vikt vid i arbetet med våra elever.

Detta och många andra saker gör vår skola unik och vi önskar dig varmt välkommen på ett besök!

Om du är intresserad av mer information - ring eller skriv till:

Bodbysunds Miljöskola 
Bodbysund 40
937 93 BURTRÄSK
tel 0914-431 33