På Bodbysunds miljöskola ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet.
Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål gäller följande på Bodbysunds miljöskola
Ladda hem eller skriv ut blanketten som finns längre ned på sidan. Fyll i den och lämna eller skicka den till.

  1. I första hand berörd lärare. 

  2. Om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått av läraren 
    kontaktar du skolans rektor.

  3. Om problemet kvarstår kontaktar du någon ur skolans styrelse.

Blankett synpunkter och klagomål

Inom 14 dagar ska du få återkoppling i ärendet.

Mailadresser hittar du i menyn kontakta skolan.

Det går bra att skicka ett brev också till adress
Bodbysunds miljöskola
Bodbysund 40
937 93 Burträsk

 

Om du inte är nöjd med skolans hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.
Skolinspektionen har till uppgift att  bl a kontrollera om skolan har följt de lagar och regler som gäller.
Alla har rätt att göra en anmälan till skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med skolan.
På skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan.
Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolverkets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.
I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.