Personal
# Namn Befattning Telefon
1 Skolan Hur du når oss på skolan 0914-43133
2 Ulrika Marklund Lärare samt rektor 0914-43133
3 Mattias Laisfeldt Lärare 0914-43133
4 Camilla Burman Lärare 0914-43133
5 Katarina Larsson Förskollärare 0914-43133
6 Roger Eklund Fastighetstekniker 0914-43133
7 Mirjam Eriksson Skolsköterska 0910-73 74 56
8 Hemsidegänget Hit skickar ni tips till vår hemsida