Mattias Laisfeldt
Lärare

Kontakt
Telefon: 0914-43133

Information: Undervisar F-3 i idrott, 2-3 i engelska,
4-6 i svenska, engelska och SO,
6 i Hem- och konsumentkunskap.