Dokument Skriv ut
Skrivet av Magnus   

Länkar till skolans dokument

 

Ordningsregler

Besöksveckor 2018-2019

Skolstartsinformation HT-18

Föräldrarnas arbetsgrupper.

Läsårstider 2018-2019.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2018-2019.

Ledighetsansökan.

Anmälan till skolan.

Skolans folder.

Kvalitetsredovisning 2016-2017.

Beslut efter tillsyn av skolinspektionen 2012-09-18.

Uppföljningsbeslut efter skolinspektionens besök 2012.

Beslut efter tillsyn av skolinspektionen 2016-04-15.

Uppföljningsbeslut efter skolinspektionens besök 2016.

Idrott och hälsa varje dag.

Reportage om idrott och hälsa i Norran.